Hasičský záchranný sbor

České republiky​

Lucie Škodáčková

vrchní sestra v Karlovarské krajské nemocnici

sanitářka v Karlovarské krajské nemocnici

Tomáš Eisenkolb

krizový intervent Policie ČR

Jan Lébl

Přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol