Hasičský záchranný sbor

České republiky​

Tyto stránky slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci v souvislosti s aktuálně probíhající epidemií nemoci covid-19. Najdete zde textové a audiovizuální materiály, které jsou důvěryhodným a odborným zdrojem informací. Mohou vás podpořit v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích.

Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby HZS ČR do psychologické podpory obecné populace. Toto opatření bylo přijato v Usnesení vlády České republiky č. 1183 ze dne 16. 11. 2020.

Na přípravě stránek se podílí psychologická služba HZS ČR, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lékaři Letecké záchranné služby (Armády ČR) a Vojenský zdravotní ústav. Audiovizuální podobu zpracovává oddělení dokumentace HZS ČR.

Odpovědi od plic

Výpovědi pracovníků z terénu. Podávají reálný obraz toho, jaké je to být v roli pomáhajícího v průběhu epidemie covid-19. Bez příkras a bez retuše.

Co víme o virech a pandemiích

Okolo nás se nachází velmi rozmanitý, okem neviditelný svět. Jeho součástí jsou i viry. V prvním díle minisérie Viry si představíme tyto jednoduché mikroorganismy, jejich cyklus života a působení na člověka.

Rozumíme očkování?​

Jaká je historie očkování a kdo vymyslel první vakcínu? A jak očkování vůbec funguje? Je potřeba se očkování bát nebo se mu dokonce vyhýbat? Pojďte nahlédnout a dozvíte se více o fungování vakcín a jejích přínosech.

Pomáhání pomáhá​

Jak mohu pomoci sobě i druhým? Každý můžeme něco udělat, abychom se cítili lépe. Když pomáháme, nejsme bezmocní.

V těžké chvíli spolu​

Kontakt s blízkými během náročných životních situací je jednou ze základních potřeb. Jak zůstat v kontaktu se svými blízkými, kteří jsou hospitalizováni nebo v izolaci? Možnosti vzájemné podpory při umírání a co dělat, když náš blízký zemřel.

Když nejsem ve své kůži​

Jedná se o praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Co dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo je toho na nás prostě moc?
Uvedená cvičení mohou být užitečným nástrojem pro záchranáře, pracovníky v první linii a lidi, kteří jsou pod zvýšenou zátěží. Cvičení jsou dostupná ve dvou verzích (audio/video).

Stres, emoce a my​

Každé naše prožívání se projevuje v našem těle, má svou fyziologii. Když jsme se stresu, využíváme obranné mechanismy. Při dlouhodobém a/nebo silném stresu nám však nemusí stačit. Jak můžeme naši podpořit odolnost?

Proč věříme nesmyslům​

Svět kolem nás nahlížíme skrze vlastní jedinečnou síť zkušeností a znalostí. Ta nám pomáhá se ve svém životě orientovat a cítit se jistě. Takové nahlížení nás ale také může vést k omylům, zvlášť když se dostáváme do zcela nových a nečekaných situací. Jak můžeme v takových chvílích znovu získat pocit bezpečí a jistoty? 

Pro děti a rodiče​

Knihy, pohádkové příběhy, doporučení a pracovní materiály, které mohou být užitečné pro děti a jejich pečující osoby.

Pojďme si povídat

Jak vnímají „dobu koronavirovou“ některé osobnosti, např. historik, spisovatel či nemocniční kaplan? Inspirativní rozhovory, které osobitým způsobem moderuje herec Jiří Dvořák.

Kudy dál​

Odkazy na spolupracující organizace

a mobilní aplikace, které obsahují

další užitečné informace a kontakty v krizi.