Hasičský záchranný sbor

České republiky​

  • Každý můžeme něco udělat i v současném dění. To je důležité si uvědomit. Snižuje to náš pocit bezmoci.
 
  • Strach je přirozený a užitečný. Nutí nás chránit se. Zabývání se obavami však ochromuje. Soustřeďme se na obvyklé činnosti, chraňme se, mysleme na druhé a dělejme si radost.
 
  • Buďme ohleduplní a solidární. Při činnostech v práci i doma vyhodnocujme riziko pro sebe i druhé. Záchranáři, lidé na úřadech a v obchodech, všichni, kdo udržují věci v chodu, jsou také zranitelní. Stejně jako kdokoli jiný.
 
  • Důvěřujme nařízením. Vydržme omezující opatření. Budou fungovat, když je nebudeme obcházet. Pomáhá vědět, že nejsou nekonečná.
 
  • Leccos může mást. Pro někoho je informací z médií příliš, zvyšují úzkost. V tom případě omezme přísun informací. Jiný nenachází odpověď na otázky, které klade. V tom případě se ptejme.
 
  • Souseda, který se lépe vyzná v internetu, odborníka dosažitelného telefonicky.
 
  • Závislost na druhých je v tuto chvíli v pořádku. Starejme se o sebe navzájem. Pomáhejme si. Pomáhání pomáhá.
 
Někteří z nás díky omezením získali čas. Krize je také příležitost. Můžeme nově objevit sebe, lidi kolem sebe, prostředí kolem sebe. Do všeho z toho je možné užitečně vložit energii.